Hướng dẫn bảo quản – Gillee

Hướng dẫn bảo quản

 

  • NÊN giặt bằng nước mát bằng tay
  • NÊN ủi ở nhiệt độ thấp
  • KHÔNG dùng chất tẩy trực tiếp
  • KHÔNG nên vò, vắt nước quá mạnh tay